Jan Tore Tasigtil

Født 12. november 1976
Død 10. januar 2017


Om seremonien

Begraves fra Åsnes Finnskog kirke torsdag 19. januar kl. 11.00.

Tid og sted for seremonien 19-01-2017 


Denne informasjonen er tilgjengelig inntil 20-01-2017.