Vesla Hammersgård

  • Født: 13. mars 1923
  • Død: 4. april 2019

Etter et langt innholdsrikt liv sovnet hun inn etter et meget kort sykeleie. Vesla etterlot seg 5 barn, 10 barnebarn, 14 oldebarn og ett tippoldebarn

Etter et langt innholdsrikt liv sovnet hun inn etter et meget kort sykeleie. Vesla etterlot seg 5 barn, 10 barnebarn, 14 oldebarn og ett tippoldebarn

Bestill blomster