Trond Pettersen

  • Født: 2. juni 1957
  • Død: 6. august 2020

We dont remember the days... We remember the moments❤

Bilde til minneord


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: