Jan Tore Tasigtil

Født 12. november 1976, Oslo
Død 10. januar 2017, Flisa

Lenker

Her finnes det for tilfellet ikke noe publisert materiale.

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du:


Jeanette Høiby Husom