Informasjon

Martin Hopteigen

  • Født: 5. november 1947
  • Død: 24. november 2017

Lenker

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: